Tolken

Tolken

De överenskommelser om ömsesidig nedrustning och minskning av respektive lands kärnvapenarsenal som Ronald Reagan och Michail Gorbatjov uppnådde på 1980-talet saknar motstycke. De ökade inte bara möjligheten för människan att över huvudtaget överleva här på jorden, de banade också väg för öppnandet och upplösningen av hela Sovjetunionen, och ett slut på det kalla kriget.

Hur kunde ledarna för de båda supermakterna nå sådana framgångar? Var det verkligen enbart Reagans och Gorbatjovs gemensamma, uppriktiga strävanden efter en fredligare värld, eller låg det andra krafter bakom? Låg det dolda, hittills okända faktorer bakom framgångarna? Faktorer som vi aldrig fått veta förrän nu när berättelsen om Tolken offentliggörs...

 

Klicka här för hämtning av PDF.